Privacybeleid - Kasteel Limbricht

Landgoed Kasteel Limbricht, gevestigd aan Allee 1 6141 AV Limbricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://kasteel-limbricht.nl/ Allee 1 6141 AV Limbricht 046 451 4444

Tim Huijts is de Functionaris Gegevensbescherming van Landgoed Kasteel Limbricht hij is te bereiken via marketing@entertraingroup.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Landgoed Kasteel Limbricht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (enkel na contactaanvraag)

– Geslacht

– Telefoonnummer (enkel na contactaanvraag)

– E-mailadres (enkel na contactaanvraag)

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Leeftijdscategorie

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer (enkel bij grotere programma’s die op factuur betaald wensen te worden)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@entertraingroup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Landgoed Kasteel Limbricht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Landgoed Kasteel Limbricht analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Landgoed Kasteel Limbricht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor de verzameling persoonsgegevens: internetbrowser, apparaat type, locatiegegevens en gegevens over uw activiteiten op onze website heeft u toestemming gegeven bij het accepteren van de cookies (grondslag 1). De overige persoonsgegevens die wij verwerken gebeurd op de grondslag ‘’uitvoering overeenkomst’’. Wij gaan ervanuit dat als u een contactaanvraag doet, u antwoord van ons verwacht op het door u opgegeven communicatiemiddel (telefoon of mail).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Landgoed Kasteel Limbricht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Landgoed Kasteel Limbricht) tussen zit. Landgoed Kasteel Limbricht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

-Easyparty van KJ-Software. Dit is een cateringsysteem waarin ook offertes worden opgemaakt.

-Mailchimp is het email programma waarmee de nieuwsbrieven worden verzonden.

-Op locatie is het ook mogelijk om gebruik te maken van een gratis WiFi dienst. Deze dienst wordt gefaciliteerd door internet hotspot. Zij verzamelen en verwerken email adressen. Dit verwerken gebeurd alleen als er toestemming wordt gegeven voor het verzenden van nieuwsbrieven, gebeurd dit niet worden de gegevens direct verwijderd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Landgoed Kasteel Limbricht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Facturen

Bewaartermijn: 7 Jaar

Reden: Wettelijk verplicht door belastingdienst.

 

Offerte aanvragen

Bewaartermijn: 2 jaar

Reden: Het kunnen aanpassen/ opnieuw opstellen van een passende offerte.

 

Websitedata

Bewaartermijn: 26 maanden

Reden: Vergelijkingen website prestaties op middellange termijn kunnen vergelijken om deze zo te verbeteren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Landgoed Kasteel Limbricht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Landgoed Kasteel Limbricht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

-KJ-Software levert de software genaamd ‘’easyparty’’. Dit is een cateringsysteem waarin ook offertes worden opgemaakt. Welke persoonsgegevens hierin precies verwerkt worden is afhankelijk van de offerte. In ieder geval betreft dit voor- en achternaam, email adres en telefoonnummer. Optioneel hierin zijn de adresgegevens. Dit wordt gedaan om de offertes naar de juiste personen te sturen. Meer informatie over het privacy beleid van KJ-Software zie: https://www.kjsoftware.nl/Privacyverklaring-KJ-Software.pdf

-Het fullservice marketingbureau MijnMarketing heeft de websites ontwikkeld en in beheer. Ook zij hebben toegang tot de persoonsgegevens verkregen via de website. Zij passen technische aspecten van de website aan om de bezoekerservaring optimaal te maken. Ook hebben zij inzicht in de Google Analytics gegevens. Zoals eerder al is aangegeven is ook met MijnMarketing een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Zie ook de privacy verklaring van MijnMarketing via: https://www.mijnmarketing.com/privacy-statement/

-Google levert Google Analytics. Dit wordt gebruikt als ondersteunde tool om de website te optimaliseren. Op basis van de verzamelde data wordt de menustructuur en website teksten en afbeeldingen aangepast. De data wordt niet gebruikt om dit te herleiden tot een natuurlijk persoon.  Zie ook de privacy verklaring van Google via: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/google_privacy_policy_nl.pdf

-Mailchimp is het email programma waarmee de nieuwsbrieven worden verzonden. Het enige persoonsgegeven waar dit systeem toegang tot heeft betreft het email adres. Voor meer informatie over het privacy beleid van Mailchimp zie: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.69454480.168120001.1527160614-244626026.1526481663

-Op locatie is het ook mogelijk om gebruik te maken van een gratis WiFi dienst. Deze dienst wordt gefaciliteerd door internet hotspot. Zij verzamelen en verwerken email adressen. Dit verwerken gebeurd alleen als er toestemming wordt gegeven voor het verzenden van nieuwsbrieven, gebeurd dit niet worden de gegevens direct verwijderd.

-van Rijt automatiseringen. Van Rijt Automatiseringen is de ICT partner die de cloud beheerd waarin alle gegevens worden opgeslagen. Ook met hun is een verwerkersverklaring afgesloten waarin wordt ingegaan op de technische en organisatorische beveiliging. Zo updaten zij altijd de laatste software, gebruiken zij de meerdere programma’s (o.a. ESET en Fortinet) om uw gegevens te beveiligingen en zijn zij officieel partner van Ziggo Zakelijk en Microsoft. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt waardoor medewerkers van Van Rijt Automatiseringen ook niet zomaar bij uw gegevens kunnen. Voor meer informatie zie: https://www.vanrijtautomatisering.nl/

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Landgoed Kasteel Limbricht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Landgoed Kasteel Limbricht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe u de cookies kan uitschakelen vindt u in onderstaand overzicht:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash cookies): https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

  1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.

 

  1. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

 

  1. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Landgoed Kasteel Limbricht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing@entertraingroup.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Landgoed Kasteel Limbricht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Landgoed Kasteel Limbricht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@entertraingroup.nl

Van Rijt Automatiseringen is de ICT partner die de cloud beheerd waarin alle gegevens worden opgeslagen. (Buiten deze cloud worden intern geen persoonsgegevens opgeslagen). Ook met hun is een verwerkersverklaring afgesloten waarin wordt ingegaan op de technische en organisatorische beveiliging. Zo updaten zij altijd de laatste software, gebruiken zij de meerdere programma’s (o.a. ESET en Fortinet) om uw gegevens te beveiligingen en zijn zij officieel partner van Ziggo Zakelijk en Microsoft. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt waardoor medewerkers van Van Rijt Automatiseringen ook niet zomaar bij uw gegevens kunnen. Voor meer informatie zie: https://www.vanrijtautomatisering.nl/