046 451 4444
Menu
21
Jun

Initiatiefnemer Igor Stel wil Kasteel Limbricht en omgeving verder ontwikkelen, mede met oog voor het cultuurhistorisch perspectief, en daar ook nadrukkelijk de omgeving in betrekken.
In 2021 heeft een eerste bijeenkomst over de plannen van Kasteel Limbricht en omgeving plaatsgevonden.
De afgelopen twee jaar zijn deze plannen verder uitgewerkt.

Een klankbordgroep, bestaande uit verschillende inwoners van Limbricht, is in een aantal bijeenkomsten op de hoogte gehouden van het ontwikkelproces.
De ontvangen feedback van hen is zo veel mogelijk in de plannen meegenomen.
De plannen zullen worden vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan.

Graag nodigen wij u uit voor een omgevingsavond waar de contouren van het voorgestane bestemmingsplan gepresenteerd worden, op woensdag 21 juni om 20.00 uur op Kasteel Limbricht.
De gemeente Sittard-Geleen zal eveneens op deze omgevingsavond aanwezig zijn.

Nadrukkelijk willen wij aangeven dat de bijeenkomst een informatief karakter heeft.
De formele procedure voor het bestemmingsplan (met inspraak) wordt nog opgestart.
De verdere voortgang en procedure worden toegelicht.

U wordt vriendelijk verzocht om u vooraf bij Marlou Kellenaers aan te melden per e-mail via: m.kellenaers@volantis.nl.
Vermeld hierbij uw naam en e-mailadres.

Mocht u op voorhand vragen hebben dan kunt u deze ook stellen aan bovengenoemd contactpersoon.

We zien u graag woensdag 21 juni op Kasteel Limbricht.

Met vriendelijke groet,
Mede namens Igor Stel

Marlou Kellenaers
Volantis Consultants B.V.